Krigsfanger i Norge

Krigsfanger i Norge

I Norge var det om lag 100 000 sovjetiske krigsfanger fordelt på 478 leire over hele landet, de fleste i Nordland, Troms og Finnmark. Fangene ble tvunget til slavearbeid, og ble voktet og mishandlet av tyske og norske vakter. Totalt døde 13 700 av dem i løpet av krigen.

Det var også en del jugoslaviske krigsfanger i Norge. Disse ble behandlet mer brutalt enn de sovjetiske fangene. Bare rundt 1400 av totalt 4200 jugoslaviske fanger overlevde krigen.

Kart
Se også
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center